Uždaroji akcinė bendrovė „ ASTA”, vykdanti smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimo veiklą, įgyvendina projektą „Technologinės jrangos modernizavimas, siekiant efektyvinti išteklių panaudojimą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai”. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti turimą įmonės gamybinę bazę, investuojant į žvyro sijojimo-plovimo ir nuvandeninimo įrangą, kuri leis efektyviau naudoti žaliavas gamybos procese, sumažinti vandens ir elektros energijos sunaudojimo apimtis, o tuo pačiu prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir gamtos išteklių racionalaus panaudojimo.

Finansavimo ir administravimo sutartis su Všį „Lietuvos verslo paramos agentūra” pasirašyta pagal 2014-2020 m Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco- inovacijos LT+”.

Projekto finansavimas – 227 700 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m balandžio 13 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

Projektas buvo pratęstas iki 2020-12-21

Į viršų