Statybos ir griovimo atliekos

Nuo 2003 metų Gariūnų karjere veikiančioje statybinių atliekų priėmimo ir perdirbimo aikštelėje priimame perdirbimui statybines ir griovimo atliekas, atliekų kategorija – STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKAS (ĮSKAITANT IŠKASTĄ GRUNTĄ). Priimamos perdirbimui atliekos pagal ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMĄ.
Nepriimame maišuose atvežamų atliekų, atliekos turi būti pateikiamos atvirai auto savivarčiuose, kad būtų galima tiksliai identifikuoti ir nustatyti atliekas.
Prieš vežant statybos ir griovimo atliekas perdirbimui į UAB GASTA atliekų savininkas-ATLIEKŲ DARYTOJAS ir vežėjas nuo 2018-01-01 dienos privalo registruotis www.gpais.eu. Lydraštyje užpildomi duomenys apie atliekų savininką, susidarymo vietą, atsakingą asmenį, atliekų vežėjo informaciją ir kitus žinomus duomenis apie atliekas. Kiekvienas atstovaujantis asmuo pristatęs atliekas įformina atliekų svėrimo dokumentą. Kietosios atliekos skirtos skaldų iš perdirbtų statybinių medžiagų gamybai negali būti sumaišytos su moliu, gruntu, kelmais, žemėmis, tokių sumaišytų atliekų nepriimame iki išrūšiavimo, taip pat kietosiose atliekose negali būti buitinių ir biodegraduojančių atliekų.

Priimamos perdirbimui atliekos

17 01 01 Švarus betonas;
17 05 04 Gruntas ir akmenys – statybvietėse kasamas gruntas priimamas tik neužterštas karjero rekultivavimui;
01 04 09 Smėlis molingas, molis;
17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos; gelžbetonis, maišytas betonas ir gelžbetonis ir jų gaminių atliekos;
02 01 07 Kelmai, gali būti sumaišyta su gruntu, smėliu, žemėmis;

Skystų molio, grunto atliekų nepriimame ! 

Atliekų priėmimo sutartis - 2021 metų

Atliekų priėmimo deklaracija - 2021 metų

Į viršų