Statybos ir griovimo atliekos

Nuo 2003 metų Gariūnų karjere veikiančioje nepavojingų statybinių atliekų priėmimo ir perdirbimo aikštelėje priimame perdirbimui nepavojingas statybines ir griovimo atliekas, atliekų kategorija – STATYBINES IR GRIOVIMO ATLIEKAS (ĮSKAITANT IŠKASTĄ GRUNTĄ). Priimamos perdirbimui atliekos pagal ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMĄ.
Nepriimame maišuose atvežamų atliekų, atliekos turi būti pateikiamos atvirai auto savivarčiuose, kad būtų galima tiksliai identifikuoti ir nustatyti atliekas.
Prieš vežant statybos ir griovimo atliekas perdirbimui į UAB GASTA atliekų savininkas-ATLIEKŲ DARYTOJAS ir vežėjas nuo 2018-01-01 dienos privalo registruotis www.gpais.eu. Lydraštyje užpildomi duomenys apie atliekų savininką, susidarymo vietą, atsakingą asmenį, atliekų vežėjo informaciją ir kitus žinomus duomenis apie atliekas. Kiekvienas atstovaujantis asmuo pristatęs atliekas įformina atliekų svėrimo dokumentą. Kietosios atliekos skirtos skaldų iš perdirbtų statybinių medžiagų gamybai negali būti sumaišytos su moliu, gruntu, kelmais, žemėmis, tokių sumaišytų atliekų nepriimame iki išrūšiavimo, taip pat kietosiose atliekose negali būti buitinių ir biodegraduojančių atliekų.

Priimamos perdirbimui atliekos

17 01 01 Betono, gelžbetonio atliekos;

17 05 04 Gruntas ir akmenys – statybvietėse kasamas gruntas priimamas tik neužterštas karjero rekultivavimui;

17 01 07 Plytų, čerpių ir keramikos atliekos;

02 01 07 Kelmai, gali būti sumaišyta su gruntu, smėliu, žemėmis;

NEPAVOJINGŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IR PRIĖMIMO SUTARTIS 2023 METŲ

NEPAVOJINGŲ STATYBINŲ ATLIEKŲ PRIĖMIMO DEKLARACIJA 2023 METŲ

Į viršų